Home Ważne informacje
Ważne informacje... PDF Drukuj Email

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU I ŻYWIENIE

 

 

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY


Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Chybie

 

Wójt Gminy Chybie podaje do publicznej wiadomości:

-         terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych;

-         kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria,

zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe.


zarządzenie nr 14/WG/2018 Wójta Gminy Chybie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chybie na rok szkolny 2018/2019

Uchwała nr XXIV/207/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chybie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM CZASIE POBYTU KANDYDATA

OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM CZASIE POBYTU KANDYDATA - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU, NAUCE LUB PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki ubezpieczenia WARTA

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2012/2013

Program rozwoju przedszkola na lata 2010-2014

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Publicznym w Chybiu.