Wznowienie działalności przedszkola od 03 czerwca 2020 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michalina Pisarek   
piątek, 29 maja 2020 08:10

Informuję, że Przedszkole Publiczne w Chybiu wznawia działalność od dnia 3 czerwca 2020 r.

Nadal obowiązują wytyczne dotyczące przyprowadzenia dziecka do przedszkola tj. bezwzględne telefoniczne poinformowanie co najmniej dzień wcześniej, (najpóźniej do godziny 9.00), dyrektora placówki o potrzebie korzystania przez dziecko z opieki.

Jeżeli rodzic przyprowadzi dziecko niezgłoszone, nie będzie ono wpuszczone w danym dniu na teren przedszkola.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, z sali przedszkola zostały usunięte w większości lub całkowicie zabawki i przedmioty, które ze względu na ilość i materiał, z którego są wykonane nie sposób poddać dezynfekcji. Z sali zostały również usunięte dywany, część mebli.

Opiekę nad dziećmi nie prowadzą wychowawcy poszczególnych grup, ze względu na potrzebę kontynuowania kształcenia zdalnego, a  pozostali nauczyciele, uzupełniający pracę w grupach.

Ponadto rodzic zachowując bezwzględny odstęp od pracownika placówki wynoszący min. 2 m, przekaże dziecko w korytarzu (dziecko wchodzi samodzielnie, bez możliwości przekazania "na ręce"). Rodzic nie będzie  mógł wejść na teren szatni. W momencie pierwszego kontaktu pracownik przedszkola będzie mierzył dziecku temperaturę. Pracownik przedszkola będzie w miarę możliwości utrzymywał bezpieczną społeczną odległość od dziecka, wspomagając je przy wykonywaniu czynności samoobsługowych w indywidualnych środkach ochrony osobistej (tj. przyłbice, fartuchy). Dzieci będą spożywały posiłki w osobnych stolikach, w wyznaczonych miejscach oraz korzystały z łazienki pojedynczo, ze względu na konieczność bieżącej dezynfekcji toalet.

W przedszkolu organizowane są zajęcia opiekuńcze, bez dydaktycznych.

Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym w Chybiu w czasie pandemii koronawirusa.

Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Chybiu z dnia 29.05.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym w Chybiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Stosowne oświadczenia, które rodzic ma obowiązek przekazać do przedszkola w dniu przyprowadzenia dziecka zostaną wysłane w poniedziałek (01.06) na adres mailowy rodziców, którzy zgłosili potrzebę przyprowadzenia dziecka.

Z poważaniem

Michalina Pisarek

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Chybiu

Zmieniony: piątek, 29 maja 2020 09:58