Home
Przewidywane osiągnięcia dzieci PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 29 października 2010 21:34

Podczas zajęć rytmiki..

3-latek chętnie słucha krótkich, ilustrowanych piosenek, śpiewanych przez nauczyciela, sam również podejmuje próby śpiewania indywidualnie i zbiorowo pojedynczych słów, krótkich zdań i jednozwrotkowych piosenek. Ponadto spostrzega i określa w środowisku różne zjawiska akustyczne. Powtarza  i odtwarza ruchem krótkie rytmiczne teksty i uczestniczy w zabawach rytmicznych przy akompaniamencie dowolnego instrumentu muzycznego i w formie opowieści ruchowej. Na zajęciach maluszek posługuje się także pomocami akustycznymi przy wykonywaniu zadań stawianych przez nauczyciela. Podczas zabaw odtwarza lub naśladuje ruchem zjawiska zaobserwowane w środowisku np. spadanie liści, kołysanie drzew na silnym wietrze oraz proste ruchy np. kołysanie lalki. Dowolnie interpretuje ruchem słuchaną muzykę, rytmicznie chodzi i podskakuje w takt muzyki. Uczy się szybko reagować na sygnały słuchowe i wzrokowe w powiązaniu, z ustawieniem się w gromadce, rzędzie, parach, rozsypce i w miejszych grupach.

4-latek słucha kilkuzwrotkowych piosenek ilustrowanych zabawkami lub ilustracjami. Nasłuchuje i wyróżnia zjawiska akustyczne w otoczeniu. Rozpoznaje znane piosenki na podstawie melodii nuconej lub granej na istrumencie przez nauczyciela, powtarza także krótkie, rytmiczne teksty w powiązaniu z muzyką. Przedszkolak śpiewa krótkie, łatwe zdania i proste piosenki z rówoczesym odtwarzaniem ich przebiegu rytmicznego za pomocą najprostszych form ruchu - zbiorowo i idywidualnie w skali od d1-a1. Ilustruje treść piosenek śpiewanych przez nauczyciela prostymi formami ruchu. Ćwiczy rytmicznie z użyciem różnych rekwizytów przy akompaniamencie dowolnego instrumentu muzycznego. W trakcie zajęć poznaje instrumenty perkusyjne: grzechotkę, kołatkę, tamburyno, próbuje indywidualnie posługiwać się tymi instrumentami. Odtwarza ruchem zjawiska i czynności zaobserwowane w otoczeniu. Dowolnie interpretuje ruchowo rytmiczne teksty piosenek śpiewane przez nauczyciela i dzieci oraz słuchaną muzykę przy akompaniamencie dowolnego instrumentu. Szybko reaguje na róźne sygnały wzrokowe i słuchowe, a także sygnały dźwiękowe. Ustawia się w rzędzie, dwurzędzie , szeregu. Maszeruje po prostej oraz w kole, ze zmianą kierunku. Łączy chód z podskokami, biegiem i akcentami rytmicznymi

5-latek słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela i odtwarzanych z nagrań. Spostrzega i określa różne zjawiska akustyczne związane z tym samym źródłem dźwięku. Rozpoznaje piosenki na podstawie melodii nuconej lub granej przez nauczyciela. Słucha utworów muzycznych w wykonaniu bezpośrednim lub z nagrań. Rozróżnia tempo i dynamikę w muzyce. Rozróżnia dźwięki w skrajnych rejestrach skali głosu i instrumentu muzycznego. Wypowiada krótkie, rytmiczne teksty według własnych pomysłów, a także ilustruje je ruchem. Uczy się piosenek dziecięcych w skali d1-c2 i śpiewa je zbiorowo lub indywidualnie. Dziecko uczestniczy w zabawach rytmicznych, ruchowych oraz zabawach ze  śpiewem, z wykorzystaniem prostych elementów ruchowych, z zastosowaniem  elementów tanecznych i w formie opowieści ruchowej przy akompaniamencie dowolnego instrumentu muzycznego. Reaguje na sygnały wzrokowe i słuchowe. Sprawnie zajmuje pozycję w rzędzie, dwurzędzie, szeregu, kole, małych kołach oraz zmienia miejsce ustawienia. Chodzi i maszeruje w różnych szykach i kierunkach, ze zmianą tempa, z akcentem rytmu i taktu w powiązaniu z podskokami i  biegiem. Dowolnie interpretuje słuchaną muzykę. Ustawia się w różne figury.

6-latek słucha piosenek śpiewanych przez  nauczyciela i odtwarzanych z nagrań, których treść nawiązuje do sytuacji dziecka w środowisku przedszkolnym, rodzinnym i pozaprzedszkolnym oraz do treści prowadzonych zajęć. Uczy się piosenek dziecięcych i ludowych w skali c1-c2. Uczestniczy w ćwiczeniach ortofonicznych i emisyjych - czystość intonacji, prawidłowy oddech - opartych na tekstach i melodii piosenek oraz dobranych tekstach literatury dziecięcej. Śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo. Wykorzystuje naturalne efekty perkusyjne - klaskanie, tupanie, pukanie jako akompaniament podczas słuchania i śpiewania piosenek. Zna technikę gry na wybranych instrumentach perkusyjnych. Wykonuje rytmy piosenek i proste tematy rytmiczne na instrumentach niemelodycznych. Umiejętnie i  płynnie porusza się w takt muzyki. Poprzez zróżnicowane zabawy, kształcące słuch, doskonali wrażliwość na zmianę tempa i dynamiki oraz na akcent metryczny w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych. Układa melodie do podanego, krótkiego tekstu. Śpiewa improwizację na zaproponowany temat. oraz krótkie zwroty słowne np. na powitanie. Potrafi odbierać muzykę poprzez rozpoznawanie w słuchanym śpiewie głosu męskiego i żeńskiego. Zapoznaje się z brzmieniem i budową instrumentów muzycznych: fortepianem lub pianinem, skrzypcami, fletem prostym, dzwonkami, instrumentami perkusyjnymi niemelodycznymi i rozpoznaje brzmienie tych instrumentów. Rozwiązuje zagadki muzyczne. Reaguje na sygnały wzrokowe i słuchowe. Sprawnie zajmuje pozycję w rzędzie, dwurzędzie, szeregu, kole, małych kołach oraz zmienia miejsce ustawienia. Maszeruje i biega w różnych szykach i kierunkach ze zmianą tempa, rytmu, z elementami podskoków. Wykonuje różne ruchy w rytmie i przy muzyce. Rytmicznie maszeruje z akcentem rąk i nóg. Dowolnie interpretuje ruchowo słuchaną muzykę, uczestniczy w zabawach ruchowych przy akompaniamencie  dowolego instrumentu muzycznego.