Informacja dotycząca kart magnetycznych. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michalina Pisarek   
środa, 24 czerwca 2020 08:21

Uprzejmie informuję, aby wyjaśnić powstałe niejasności, że karty magnetyczne z numerami, przypisane są do dziecka, w momencie ich przekazania rodzicowi. Rodzic posługuje się kartami magnetycznymi w celu ewidencji godzin pobytu i posiłków dziecka przez cały okres korzystania z  przedszkola, aż do jego opuszczenia (gdy dziecko idzie do szkoły), zatem rodzic posiada te same karty np. 3 lata.

Rodzice dzieci odchodzących do szkoły mają obowiązek zdać posiadane karty w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu np. 30 czerwca, wyjątek stanowi sytuacja, gdy dziecko 7-letnie zapisane jest jeszcze na dyżur wakacyjny. Wówczas rodzice zdają karty w ostatnim dniu dyżuru wakacyjnego.

Z poważaniem

Michalina Pisarek

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Chybiu